This song, a personal mantra | AIR 2019

Posted by Orms CTSP
11 July 2019 | Blog, Home-blog, Thalente Khomo

8 July 2019

All I can hear is Sjava’s song ugogo playing on repeat. This song is like a personal mantra. It talks about everything I believe in and how my grandmothers have shaped the human I am going to be and the human I am today.

The lyrics are:

Dankie dankie Mdali for ukungigcinela ugogo
mhlampe’mhlabeni ngabe angsekho
kubak’yona imthandazo yakho
njengoba ngphumelela izibusiso zakho
vel’ugogo wath’idlozi selivumile’msamu
nami sesfikil’iskhathi sami
bewuthi ngizohlupheka ngize ngife
bewuthi ngizohlupheka ngize ngife
ugogo wangtshel’ukuth ngibofund’ukbekezela
yikho ngila manje ingenxa’yokbekezela
wath akyona indlel’oqala ngayo
kodwa indlel’oqeda ngayo
kdala ngilokhu ngzama ngiwa ngiwa ngivuka
kokoko bengafun ukvula
iyntanga zami ziphumelela left and right
khalis’okwengane kanti kwala kuphi ngami Ngiyawakhumbula amagama kagogo
wathi izinyembezi zakho ziyosulwa ugogo
Ngiyabona wayeqinisile ugogo isina muva liyabukwa.

FOLLOW THALENTE ON INSTAGRAM

Related Blogs

Mandoncu, 2019. Thalente Khomo.
Posted by blck95 | 19 July 2019
EXHIBITION DETAILS Thursday, 1 August 2019 Doors open: 18:00 / Close:…
Posted by blck95 | 08 July 2019
01 July 2019 I told myself…
Posted by blck95 | 01 July 2019
REFLECTIVE JOURNAL ORMS 2019: Personal entries by Thalente while on commute from Durban to Cape Town. 13 June 2019: 8H30 PM…
×