Mthunzi Wesithunzi III: Ukuthwebula | 2019 Artist in Residence Exhibition Launch

Mandoncu, 2019. Thalente Khomo. Full size.

EXHIBITION DETAILS

Thursday, 1 August 2019
Doors open: 18:00 / Close: 20:00
4th floor, 62 Roeland str, Gardens, Cape Town.

On Thursday evening, 1 August 2019 we are opening the doors to reveal the body of work our 2019 Artist in Residence, Thalente Khomo, has been producing in the last month with us.
I am grappling with the loss of my grandmother. I found ways to cleanse and release the loss through the process of documenting Umthunzi Wesithunzi III: Ukuthwebula. This body of work is a tangible cleansing.
Ukukhanya kwenu kuwukuphila
Nginithola kwimiphefumulo ehlukile
Mina uqobo ngiwumphefumulo ohamba nani
There are pieces of me that resemble your spirits
Niwumthunzi wokuphumula, niyizithunzi zami
Isithunzi sezithunzi engiyisona
Niwukukhanya, ningamazwi
Nithelela imizwa yam
Noma ngabe ngikephi nina nikhona
I find you in the absence of the physical
I find you in the light of positive souls
Nginokuzwa amazwi enu, neziyalo
Izinkanyezi zibhalwe ngani
Izihlahla zingumphefumulo wenu
Ngiphefumulelwa abadala nabasakhula
Ngokomqondo laba abasakhula sebephothulile
Nimithunzi yesithunzi
In memory you live
In the presence of the spiritual, I am awakened by your strengths
Ningumoya wokukhanya
Ningibonise indlela nisaphila ngokwenyama
Manje ningumoya wendlela
Ukunithanda nokungithanda kusenami
Ngiyabonga ngokuba niyimpendulo
You are the presence that reside in my soul.
LEARN MORE

Related Blogs

×